KULUKORVAUKSET

Esim. Kulujen korvaaminen

Muina kulukorvauksina voidaan maksaa esimerkiksi puhelinkuluja sellaisille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka joutuvat hoitamaan yhdistyksen asioita kotipuhelimella/kännykällä. Silloin: 

  • Asiasta on tehtävä päätös hallituksen kokouksessa ja se on kirjattava pöytäkirjaan
  • Kulut on oltava todennettavissa, ts. toimihenkilön on pystyttävä osoittamaan (esim. ote puhelinlaskusta), että hän on käyttänyt omaa liittymäänsä yhdistyksen asioiden hoitamiseen vähintään kulukorvausta vastaavan summan verran.
  • Yhdistys voi myös hankkia yhdistyksen haltuun puhelinliittymän, jota toimihenkilö käyttää työpuheluihin. Jos tällaista liittymää käytetään myös yksityispuheluihin, se on verotettava luontoisetu.

Copyright © SeuraPalvelut